Zasady współpracy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa sposób i formę zamawiania usług oferowanych przez Studio Grafiki Komputerowej M&M GRAPHIC zwane dalej Wykonawcą.
Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza akceptację regulaminu.


ZAMÓWIENIA

Zamówienia mogą być składane tylko w formie pisemnej, elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie firmy:
ul. Klasztorna 16, 86-100 Świecie.
Osoba zlecająca (Klient) powinna znać i akceptować zasady współpracy.
Każde zamówienie musi zawierać:
- rodzaj i nazwa usługi (np. wykonanie projektu logo, wykonanie projektu logo i księgi logotypu, projekt i druk plakatu, itp.),
- forma realizacji, ilość, rodzaj materiału (np. druk offsetowy lub cyfrowy, ilość sztuk, rodzaj i gramatura papieru),
- informacje w jaki sposób oraz jakiego rodzaju będą dostarczone materiały źródłowe lub gotowy projekt,
- ustalony termin wykonania i sposób dostarczenia / odbioru.

Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje od nas e-maila zwrotnego z potwierdzeniem złożonego zamówienia wraz z wstępną wyceną wykonania usługi oraz terminem realizacji.
Po otrzymaniu e-maila zwrotnego osoba Zlecająca zobowiązana jest do ostatecznej akceptacji zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej. Treść potwierdzenia powinna zawierać specyfikację zamówienia oraz załączoną wycenę i treść: "Akceptuję i potwierdzam zamówienie".
Nowi Klienci przed złożeniem pierwszego zamówienia zobowiązani są do dostarczenia kserokopii lub skanów dokumentów rejestrowych: NIP, REGON, KRS lub wpis do ewidencji (w przypadku firm).
Pierwsze 3 zamówienia wymagają przedpłaty w wysokości 40% wartości brutto zamówienia oraz pozostałej części zobowiązania przelewem przed odbiorem lub gotówką przy odbiorze.
Końcowa wycena realizacji następuje w porozumieniu z Klientem w momencie ustalenia ostatecznej wersji projektu.


PROCES PROJEKTOWANIA

Do realizacji zamówienia niezbędne są materiały źródłowe Klienta (logo, treść oferty, zdjęcia, specyfikacje produktów/usług, itp.) potrzebne do opracowania projektu.
Następnie kontaktujemy się z Klientem w celu pozyskania niezbędnych informacji dotyczących realizacji i formy wykonania usługi (stosowana kolorystyka, charakter projektu, rodzaj układu graficznego itp.)
Po uzyskaniu niezbędnych informacji następuje proces projektowania, który na bieżąco jest konsultowany i akceptowany przez Klienta.
Niezależnie od tego czy Klient dostarcza gotowy projekt czy wykonujemy go sami, zawsze odsyłamy go do ostatecznej akceptacji. Należy wtedy dokładnie sprawdzić teksty, zdjęcia oraz kompozycje, gdyż zakładamy, że Zleceniodawca dokładnie sprawdzi zawartość merytoryczną oraz graficzną i wskaże ewentualne błędy lub swoje uwagi do projektu. Zleceniodawca najlepiej zna swoje dane teleadresowe oraz treść oferty, specyfikacje produktów/usług, czy też preferencje kolorystyczne i graficzne. Dlatego też w przypadku znalezienia błędów po druku zaakceptowanych projektów reklamacje z tego tytułu nie będą mogły być uwzględnione.
Po akceptacji wersji finalnej projektu następuje wyliczenie ostatecznych kosztów zlecenia. W przypadku wzrostu wstępnie oszacowanych kosztów, przedstawiamy nowy kosztorys Zleceniodawcy do akceptacji. Na tym etapie Zleceniodawca zobowiązany jest ustosunkować się do zaktualizowanej wyceny i tak jak przy pierwotnym kosztorysie pisemnie go zaakceptować. Po akceptacji nowej wyceny lub od razu po zaakceptowaniu ostatecznego projektu (w przypadku braku zmiany pierwotnej wyceny) następuje finalizacja realizacji zamówienia. Jeśli zamawiany był wyłącznie projekt, to dostarczany jest on w ustalonej formie (np. elektronicznej lub na nośniku optycznym czy pendrive). W przypadku zamówienia projektu i druku lub np. wykonania tablic itp. - następuje proces ich fizycznego wykonania.


REALIZACJA

Warunkiem realizacji zamówienia jest dostarczenie przez Zamawiającego dokumentów rejestrowych firmy, wymienionych w rozdziale "ZAMÓWIENIA".
Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie pisemnej akceptacji projektu lub wydruków próbnych (dotyczy materiałów drukowanych) przez Zamawiającego.
Czas realizacji jest ustalany indywidualnie w zależności od formy i wielkości zamówienia.
Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego (np. brak akceptacji projektów lub wydruków próbnych, niedostarczenie na czas materiałów lub wymaganych dokumentów).
Wykonawca nie ingeruje bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego w treść i kolorystykę przesłanych prac oraz nie dokonuje w nich żadnych korekt - dotyczy to zwłaszcza błędów ortograficznych i gramatycznych oraz nadanych wartości kolorystycznych nadesłanych prac.
W przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego wzorca kolorystycznego dla nadesłanej pracy Studio Grafiki Komputerowej M&M GRAPHIC nie ponosi odpowiedzialności za końcowy efekt kolorystyczny gotowego produktu.


PŁATNOŚCI

Dokonywanie płatności jest możliwe w następujący sposób:
- płatność gotówką przy odbiorze (wymagana przy pierwszych 3 zamówieniach),
- przedpłata na konto bankowe,
- przelew na konto z odroczonym terminem płatności - opcja dla stałych Klientów (najwcześniej przy czwartym zamówieniu).
W przypadku nieterminowej płatności naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

Zaliczki - przy pierwszych 3 zamówieniach pobierana jest zaliczka w wysokości 40% wartości zamówienia, która zostaje odjęta od ostatecznej kwoty zlecenia. Płatność następuje na podstawie wystawionej faktury Proforma.

Zamawiający otrzymuje potwierdzenie wpłaty zaliczki. Płatności należy dokonywać w siedzibie firmy lub poprzez wpłatę na konto bankowe:

mBank: 65 1140 2004 0000 3602 5494 9916

Studio Grafiki Komputerowej M&M GRAPHIC
Marcin Libecki
ul. Klasztorna 16
86-100 Świecie


ODBIÓR ZLECEŃ / KOSZTY DOSTAWY

Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia:
- odbiór osobisty,
- przesyłka pocztowa,
- przesyłka kurierska.

W przypadku przesyłki do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej koszt tej usługi jest doliczany do zamówienia. Koszt ten jest ustalany przed wysyłką. Przy odbiorze zamówienia należy koniecznie sprawdzić kompletność i stan przesyłki pod kątem jej ewentualnego uszkodzenia podczas transportu i w razie stwierdzenia wad natychmiast zawiadomić Wykonawcę, a reklamacje zgłaszać w pisemnej formie protokołu reklamacyjnego firmy kurierskiej w momencie odbioru towarów pod rygorem unieważnienia reklamacji.


REKLAMACJE

Reklamacje zrealizowanego zlecenia należy zgłosić do 7 dni roboczych od dnia odbioru zlecenia.
Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości zlecenia.
Wykonawca nie ingeruje bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego w treść i kolorystykę przesłanych materiałów oraz nie dokonuje w nich żadnych korekt, dotyczy to zwłaszcza błędów ortograficznych i gramatycznych oraz wartości kolorystycznych nadesłanych materiałów. W przypadku znalezienia błędów po druku zaakceptowanych projektów reklamacje z tego tytułu nie będą mogły być uwzględnione.
W przypadku błędu z winy Wykonawcy zobowiązuje się on wykonać zlecenie poprawnie po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących reklamacji z Zamawiającym, chyba że strony postanowiły inaczej.
Jeśli błąd wystąpił z winy Zamawiającego (np. wskutek przesłania źle przygotowanych materiałów), Zamawiający nie ma prawa wnosić roszczeń.